Dijagrami akorda za gitaru

Šematski prikaz nekih osnovnih akorda sa prstoredom.

-

E
B
G
D
A
E

A
A
Aaug
A5
A6
A7
A7sus4
Aadd9
Ab
Absus
Adim7
Am
Am
Am6
Am7
Amaj7
Asus
Asus2
Asus4
B
Baug
B5
B6
B7
B7
B7sus4
Bb
Bbaug
Bb7
Bb7sus4
Bbm
Bbm7
Bbmaj7
Bbmaj9
Bbsus2
Bm
Bm7
Bm7
Bm7
Bm7
Bm7
Bsus2
C
C
C
C
Caug
C
C5
C6
C6
C7
C7sus4
Cadd9
Cdim7
Cm
Cm6
Cm7
Cmaj7
Cmaj7
Cmaj7
Cmaj9
Csus
Csus
Csus2
Csus2
D
D
D
Daug
D5
D6
D6
D7
D7
D7sus4
D7sus4
D9
D9
Db
Db
Dbaug
Db
Db6
Db7
Dbdim7
Dbdim7
Dbm
Dbm
Dbm7
Dbm7(b5)
Dbmaj7
Ddim7
Ddim7
Dm
Dm6
Dm7
Dm7
Dm7
Dmaj7
Dmin/maj7
Dsus
Dsus2
E
E
Eaug
E5
E6
E6
E7
E7
E7sus4
E9
E9
Eadd9
Eb
Ebaug
Eb6
Eb7
Eb7
Eb7
Ebm
Ebm7
Ebmaj7
Edim7
Edim7
Em
Em
Em
Em6
Em7
Em7
Em7
Em7
Em9
Emaj7
Emaj9
Esus
F
F
Faug
F5
F6
F7
Fdim7
Fm
Fm6
Fm7
Fm7
Fmaj7
Fmaj9
Fsus
Fsus2
G
G
G
G
G
G
Gaug
G6
G6
G7
G7sus4
G9
Gb
Gbaug
Gb6
Gb7
Gb7
Gb7sus4
Gbadd9
Gbdim7
Gbm
Gbm7
Gbmaj7
Gbsus
Gdim7
Gdim7
Gm
Gm6
Gm7
Gm9
Gmaj7
Gmaj7
Gsus
Gsus
Gsus2